Vizyon

Koşulsuz müşteri ve çalışan memnuniyeti felsefesini benimsemiş, herkesin çalışmak istediği ve itibarlı tanınmış bir marka olmak.

YÖNETİM POLİTİKAMIZ ;

Çorap üretimi ve satışı alanında mevcut ürünlere yenilerini ekleyerek, yasal mevzuatlara ve kanunlara uyan çevreye duyarlı uluslar arası bir firma olmak, veri analizleri ve şartlarda meydana gelen değişiklikler sonucunda; ürünlerimizi, proseslerimizi, çalışanlarımızı ve çalışma ortamımızı sürekli iyileştirmek ve iyileştirmeyi kurum kültürü olarak benimsemek;

  • Risk tabanlı proses yaklaşım modeli ve ölçülebilirlik ilkesi ile; işlerimizi ilk seferde doğru etüt ederek, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak ve proseslerin sürekliliğini sağlamak
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla; öneri, şikâyet ve geri bildirim için şeffaf, erişilebilir ve çözüm odaklı bir süreç oluşturmak
  • Kirlenmenin önlenmesine yönelik doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak, atıklarımızın çevresel zarar vermeden bertaraf ettirmek,
  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi sağlamak için ISG risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek
  • Kalite, çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistem kurallarına uymak ve etkinliğini sürekli geliştirmek
  • Ticari ve sosyal ilişkilerimizde, dürüst, ilkeli ve güven veren bir firma olmak taahhüdümüzdür.